ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
CXCR5<sup>+</sup>CD8<sup>+</sup> Follicular Cytotoxic T Cell Biology and Its Relationship with Diseases [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 48-55 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.04796

CXCR5+CD8+ Follicular Cytotoxic T Cell Biology and Its Relationship with Diseases

Nurten Sayın Ekinci, Şule Darbaş, Fahri Uçar
Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey, Tissue Typing and Transplantation Laboratory, Akdeniz University Hospital, Antalya, Turkey

CD8+ cytotoxic T (CD8+ T) cells are involved in the elimination of infected and cancerous cells. Functional cell groups of this immune system differentiate into effector and memory subsets to provide long-term protection. Although CD8+ T cells are rarely recognized as part of germinal center reactions, a new subset of the B cell follicle and germinal center, termed CXCR5+CD8+ follicular cytotoxic T (Tfc) cells, has recently been identified. These cells show a functional profile like CD4+ T follicular helper cells identified to activate B cells. While their functional mechanisms are largely similar, they control disease pathogenesis differently. Tfc cells check viral load during infection as well as support antibody-associated autoimmune disease progression. This review summarizes the phenotype, function, localization and function of Tfc cells and their relationship with diseases.

Keywords: B cell follicle, germinal center, chronic viral infection, cancer, autoimmune disease, CXCR5+CD8+ T cells

CXCR5+CD8+ Foliküler Sitotoksik T Hücrelerinin Biyolojisi ve Hastalıklar ile İlişkisi

Nurten Sayın Ekinci, Şule Darbaş, Fahri Uçar
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Doku Tipleme ve Nakil Laboratuvarı, Antalya, Türkiye

CD8+ sitotoksik T (CD8+ T) hücreleri, enfekte olmuş ve kanserli hücrelerin ortadan kaldırılmasında rol oynar. İmmün sistemin bu fonksiyonel hücre grupları uzun süreli koruma sağlamak için efektör ve hafıza alt gruplarına farklılaşır. CD8+ T hücreleri, germinal merkez reaksiyonlarının bir parçası olarak nadiren kabul edilmesine rağmen, yakın zamanda B hücre folikülü ve germinal merkez içinde CXCR5+CD8+ foliküler sitotoksik T (Tfc) hücre olarak adlandırılan yeni bir alt kümesi tanımlanmıştır. Tfc hücreleri B hücrelerini aktive ederler. Bu özelliklerinden dolayı foliküler yardımcı CD4+ T hücreleri gibi bir fonksiyon göstermektedirler. Fonksiyonel mekanizmaları büyük ölçüde benzer olmakla birlikte, hastalık patogenezini farklı şekilde kontrol eden Tfc hücreleri, enfeksiyon sırasında viral yükü kontrol eder ve ayrıca antikor aracılı otoimmün hastalığın ilerlemesini destekler. Bu derleme, Tfc hücrelerinin fenotipini, işlevini, lokalizasyonunu ve fonksiyonunu ve hastalıklarla olan ilişkisini özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: B hücre folikülü, germinal merkez, kronik viral enfeksiyon, kanser, otoimmün hastalık, CXCR5+CD8+ T hücreleri

Nurten Sayın Ekinci, Şule Darbaş, Fahri Uçar. CXCR5+CD8+ Follicular Cytotoxic T Cell Biology and Its Relationship with Diseases. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 48-55

Corresponding Author: Nurten Sayın Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale