e-ISSN 2147-8325
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
Bademde (Prunus dulcis) Bulunan Bir Allerjen Olan Amandin’in Moleküler Olarak Tanımlanması ve Enzim Uygulaması ve Isının Badem Hassasiyeti ile Oluşan İnsan IgE’si ve Tavşan IgG’sine Olan Etkisi [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(1): 20-30 | DOI: 10.25002/tji.2017.551

Bademde (Prunus dulcis) Bulunan Bir Allerjen Olan Amandin’in Moleküler Olarak Tanımlanması ve Enzim Uygulaması ve Isının Badem Hassasiyeti ile Oluşan İnsan IgE’si ve Tavşan IgG’sine Olan Etkisi

Ibtissam Ouahidi1, Chahid Ouaazizi2, Najlae Mejrhit2, Ouarda Azdad2, Lotfi Aarab2
1High Institute of Nursing and Technical Health (ISPITS Fez), Ministry of Health, Fez, Morocco.
2Laboratory of Bioactive Molecules (LMBSF), University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculty of Sciences & Techniques, Fez, Morocco

Giriş:: Çalışmalar, fındığa karşı olan allerjinin son yıllarda arttığını göstermiştir. Bazı ülkelerde ise, en önemli allerji bademe karşı olan allerjidir. Bu nedenle, biz de bademe karşı olan, özellikle de içindeki allerjenlerden biri olan amandine karşı olan allerjiyi çalışmak istedik. Yöntem: Çalışma, 252 kişiden alınan kanların serumu ile yapıldı. Örnekler, Cezayir’in Fez şehrinde bulunan Ibn Elkhatib Üniversite Hastanesi ve bazı özel laboratuvarlardan alındı. Çalışmamızda ayrıca, çeşitli Prunus dulcis bademlerine karşı gelişen insan IgE’si ve tavşan IgG’sinin hassasiyetini, immün-etkileşimini ve bu etkileşime, yiyeceğe uygulanan ısıl ve/veya pepsin ile hidroliz işlemininin etkisini irdeledik. Ayrıca, amandinin moleküler özelliklerini çalıştık. Bulgular: Hastaların %6,5’inin yumurta allerjisine sahip olduğunu, bunların %2,5, %0,4, %7,8, %3,9, %2,5 ve %2,2’sinin sırasıyla yer fıstığı, buğday unu, balık, çilek, süt ve badem için alerjik olduğu saptandı. Özgün IgE’yi çalıştığımızda, toplumun Prunus dulcus çeşitlerine allerjisi olduğu saptandı. Bu allerjide, bademe karşı olan IgE’nin, ısıl ve enzimatik işlemler ile azaldığı bulundu. Bununla birlikte, enzimatik hidroliz de aynı şekilde insan IgE’sinin bademle bağlanmasını modifiye ederek allerjenikliğin azalmasına neden olmaktadır. Allerjenlerin moleküler tanımlaması ile ana etkileşimin Pru du 6’ya (amandin) olduğu görüldü. Bu proteine olan etkileşim, ürüne uygulanan işlemlerden özellikle enzim eklenmesi ile önemli ölçüde azaldı. Sonuç: Badem allerjisi, ısıl işlem ve enzim uygulanması ile oldukça azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Almond protein, özel IgE, termal ısı, asit tedavisi, amandin

Molecular characterization of Amandin, an Allergen from Almond (Prunus dulcis) and the Effect of Heat and Enzymatic Treatments on Human IgE and Rabbit IgG Sensitivity to Almond Allergens

Ibtissam Ouahidi1, Chahid Ouaazizi2, Najlae Mejrhit2, Ouarda Azdad2, Lotfi Aarab2
1High Institute of Nursing and Technical Health (ISPITS Fez), Ministry of Health, Fez, Morocco.
2Laboratory of Bioactive Molecules (LMBSF), University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculty of Sciences & Techniques, Fez, Morocco

Background: Several clinical studies have shown that the allergy to nuts has increased significantly in recent years. Almond allergy is one of the most significant allergies in several countries. For this reason, we were interested in studying almond sensitivity, and especially one of its allergens: amandin. Method: This work is based on a sample of sera from 252 patients. The samples were collected Ibn Elkhatib University Hospital Center and several private medical laboratories in Fez, Morocco. We also evaluated the sensitivity and immunoreactivity of human IgE and rabbit IgG to almonds variety of Prunus dulcis and investigated the effect of food processing (heat and/or enzymatic hydrolysis by pepsin) on this sensitivity. In addition molecular profile of amandin was studied. Results: Reported allergy revealed that 6.5% of patients had an allergy to egg, whereas 2.5, 0.4, 7.8, 3.9, 2.5 and 2.2% of patients were allergic to peanut, wheat flour, fish, strawberry, milk and almond respectively. The evaluation of specific IgE showed that the study population is sensitive to the species Prunus dulcis. The study of the variation of allergenicity of almond under the effect of the temperature and the enzymatic hydrolysis showed an important decrease for the recognition of proteins by human IgE. However, enzymatic hydrolysis modifies the same way the binding of human IgE to almond inducing a reduction of the allergenicity. The molecular characterization of the allergens indicated a major reactivity to Pru du 6 (amandin). This reactivity is highly reduced by treatments, especially the enzymatic one. Conclusion: Almond allergy could be reduced by heat treatment or enzymatic hydrolysis.

Keywords: Almond protein, specific IgE, thermal treatment, acid treatment, amandin

Ibtissam Ouahidi, Chahid Ouaazizi, Najlae Mejrhit, Ouarda Azdad, Lotfi Aarab. Molecular characterization of Amandin, an Allergen from Almond (Prunus dulcis) and the Effect of Heat and Enzymatic Treatments on Human IgE and Rabbit IgG Sensitivity to Almond Allergens. Turk J Immunol. 2017; 5(1): 20-30
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale